Clasa IX

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Compușii aluminiului
Aluminiul
Calciul
Sodiul și potasiul
Compușii calciului
Disocierea electrolitică
Reacții de schimb ionic
Legea periodicității
Tabelul Periodic
Hidrocarburi
Acidul acetic
Introducere în chimia organică
Metanolul și etanolul
Polietilena
Alte lecții: