Clasa IX

Lecții filmate Activități interactive
Istoria românilor și universală
Statele Europei de Vest
Formarea R.S.S.M. și
Pierderile teritoriale
România în perioada
Rusia/Uniunea Sovietică
R.A.S.S.M. (1924-1940)
Statele Europei
Alianțe și tratate
Mișcarea națională a
Conferința de Pace de
U.R.S.S.
Regimul totalitar în
Întroducere în studiul istoriei contemporane. Periodizare
Mișcarea anticomunistă
Alte lecții: