Despre proiect

  Educatieonline.md este o bibliotecă digitală care conține în primă fază aproximativ 2.500 de lecții video pentru elevii claselor I-XII, la toate disciplinele, inclusiv profil real / profil umanistic (pentru nivelul de învățământ general). Lecțiile au fost înregistrate în limbile română și rusă. De asemenea, pe platformă au fost încărcate suporturi didactice deschise: manuale digitale, prezentări în format ppt și exerciții interactive online. Scopul proiectului este de a asigura accesul liber și neîngrădit la lecții video care au la bază curriculumul național produse de cei mai buni profesori din municipiul Chișinău, create pentru toți elevii după un standard înalt al calității.  

 

  Peste 300 de profesori din 69 de instituții de învățământ, cu ghidajul mai multor echipe de experți: coordonatori, avizori, operatori, tehnicieni și voluntari au participat la înregistrările lecțiilor video la disciplinele incluse în curriculumul național. Proiectul a început în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), unde s-au filmat aproximativ 60 de lecții. Ulterior, sesiunile de înregistrări video au trecut în sălile de curs ale Blocului 3 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), unde se filmează la moment lecțiile pentru cea de-a doua etapă. 

 

  Aproximativ 27.400 de profesori din cadrul învățământului general din republică au putut utiliza în munca lor o infrastructură mai calitativă a învățământului de la distanță, creată pe baza platformei www.educatieonline.md. Estimativ un număr de 331.000 de elevi din instituțiile de învățământ din întreaga țară au avut acces la conținuturile curriculare, prezentate într-o formă nouă, care le va permite să urmeze programul educațional la distanță, accesând materialul didactic de pe platforma www.educatieonline.md, cât și având acces la lecțiile video, difuzate în rețeaua de televiziune națională. 

 

  Proiectul este o inițiativă a Primăriei Municipiului Chișinău, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, creat cu suportul Fundației Soros-Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Emisiunea EduTolk, Crunchyroll, Asociația Națională a companiilor din domeniul TIC și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație.

 

MECC
Primaria Chisinau
Soros Moldova
UTM
EduTolk
Crunchyroll
ATIC
AISE
Soros Moldova
Clasa ViITorul
Agentie Nationala Pentru Curriculum si Evaluare
Racketa Production
LA STRADA Moldova


La data de 22 mai Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Primăria municipiului Chișinău au semnat un memorandum de cooperare în scopul diversificării și îmbunătățirii conținuturilor curriculare online precum și creării unui instrument didactic digital, care facilitează accesul la procesul educațional, în temeiul prevederilor articolului 128, alineatul (6) al Codului educației nr. 152/2014. Astfel, au fost stabilite relații de parteneriat și dezvoltarea cooperării eficiente în realizarea Proiectului Bibliotecă digitală www.educationline.md. În luna iunie au fost selectați coordonatorii, avizorii și cadrele didactice din întreaga țară care vor crea conținuturile digitale pentru cea de-a doua etapă a proiectului. În luna august au demarat filmările pentru circa 4500 de lecții video planificate pentru anul academic 2020-2021.

 

Partenerii de implementare a proiectului în etapa a doua: Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Clasa viitorului - Centrul Național de Inovații Digitale în Domeniul Educației, TEKWIL - Centrul de excelență în Domeniul TIC , Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație

 

Proiect Implementat de:
MECC
Primaria Chisinau
Partnerii proiectului
DGETS
UTM
TIC