Clasa XI

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Fenolul
Fenolul
Proprietăţile chimice
Hidrocarburile aromatice
Stirenul și polistirenul
Benzenul
Fenolul
Acetilena
Etena și propena
Cauciucul natural
Butadiena
Hidrocarburi saturate
Alte lecții: